• ผู้ผลิต-จำหน่าย เสื้อโปโล เสื้อยืด

  บริการปัก สกรีน จากโรงงานโดยตรง
  พร้อมบริการงานปักสกรีน ราคาโรงงาน

  LINE: @pmkpolomaker

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ-สั่งตัดผลิตตามแบบ

 1. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า ( 50 % มัดจำเพื่อดำเนินการผลิต )
 2. หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50 % แล้ว แต่ท่านต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 50% ถึง 100% ของมูลค่าการสั่งซื้อหรือคิดจากมูลค่าของการดำเนินการและค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง
 3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีทีมีชื่่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า

ท่านสามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าสำเร็จรูปได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

 1. โดยติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่การขาย และสาขาที่ท่านสั่งซื้อสินค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
 2. จัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง ( คืนให้พร้อมค่าสินค้า หรือพร้อมกับสินค้าตัวใหม่สินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า)
 3. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบหากพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า ตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
 4. บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ หากสินค้ารุ่นที่ต้องการหมด บริษัทจะทำการคืนเงินหรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 5. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

*บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าสั่งตัดสั่งผลิตตามแบบ และสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือมีงานปักสกรีนเพิ่มแล้ว