ประเภทการผลิต (รับงานสั่งตัดงานสกรีน เริ่มต้นที่ 30 ตัว)
    สั่งผลิตใหม่ ตามแบบลูกค้าเสื้อโปโล เสื้อยืดสำเร็จรูป Polomaker

    เลือกประเภทงานปัก-สกรีน (ถ้ามี)
    มีไม่มี

    ไฟลแนบแบบเสื้อ - งานปักสกรีน (รองรับไฟลงานรูปแบบ Jpeg หรือ PNG ขนาดไม่เกิน 2mb)