แจ้งโอนเงินชำระค่าสินค้า

  ธนาคารที่โอน
  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 798-2-11658-3 โปโลเมคเกอร์ จำกัด
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 014-265-3078 โปโลเมคเกอร์ จำกัด

  วันที่โอนเงิน

  เวลาที่โอนเงิน

  หลักฐานการโอน