• ผู้ผลิต-จำหน่าย เสื้อโปโล เสื้อยืด

  บริการปัก สกรีน จากโรงงานโดยตรง
  พร้อมบริการงานปักสกรีน ราคาโรงงาน

  LINE: @pmkpolomaker

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่ศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 2. บริษัท จะจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. รายการที่ได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าแล้ว บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ( ไม่รวมระยะเวลาที่เกิดจากระบบการขนส่งปลายทาง)
 4. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง พร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า ( บิล หรือ เอกสารที่ตรวจสอบได้ ) ไปทางโทรศัพท์ หรือ e-mail หรือ SMS

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

1 รับสินค้าด้วยตนเอง

 • แผนกรับ-ส่งสินค้า บจก.โปโลเมคเกอร์
  อาคารนาริตะ Narita Tower ห้อง C10 ชั้น 9 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  ติดต่อ คุณปู เบอร์โทร 062-591-2585

ดู

2 มอเตอร์ไซค์จัดส่ง

 • ส่งมอเตอร์ไซค์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง  บางพื้นที่หากยอดสั่งซื้อถึงขั่นต่ำตามที่กำหนด จัดส่งฟรี 
  **ตรวจสอบค่าจัดส่งสินค้ากับพนักงานขายเมื่อสั่งซื้อสินค้า**

3 ระบบขนส่งเอกชน

 • ยอดสั่งซื้อไม่ถึง 20,000 บาท มีค่าดำเนินการต้นทาง 150บาท ไม่รวมค่าจัดส่งเรียกเก็บปลายทาง
 • กรณียอดส่งซื้อเกิน 20,000 บาท ฟรีค่าดำเนินการต้นทาง ไม่รวมค่าจัดส่งเรียกเก็บปลายทาง
  ( ค่าจัดส่งปลายทาง ทางบริษัทขนส่งจะเรียกเก็บกับลูกค้าตอนส่งสินค้าโดยคิดตามระยะทาง)

4 รถตู้โดยสาร

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 200 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 400 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

5 รถทัวร์

 • คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 500 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

6 รถไฟโดยสาร

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 200 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 300 บาท ( 1ห่อ=100ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

7 เครื่องบิน

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง (จะมีค่าจัดส่งเรียกเก็บปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 500 บาท

8 จัดส่งด้วยไปรษณีย์

 • คำนวนจากน้ำหนักเสื้อ +ค่าบรรจุภัณฑ์ เทียบกับ ค่าบริการของไปรษณีย์ไทย