หน้ากากผ้าติดแบรนด์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ได้ ส่งมอบให้ผู้รับได้จดจำ

สั่งทำหน้ากากผ้า ติดแบรนด์ สกรีนโลโก้ ส่งมอบแจก เพื่อส่งเสิรมการตลาดของแบรนด์คุณ เริ่มต้นเพียง 100 ชิ้น ต่อแบบ