นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

จัดทำเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

เนื้อหา ความเป็นเจ้าของ และข้อจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์ polomaker.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับบริการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำหรับทำยูนิฟอร์มแบบสั่งผลิตตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้าและบริการรับปัก สกรีน หรือพิมพ์ลายลงบนสินค้าตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้า ข้อมูลและข่าวสารที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึง รูปภาพ รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ข้อความ และเนื้อความสาระอื่น ๆ ที่ปรากฎในนี้ (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า ‘เนื้อหาสาระ’) เป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ถูกควบคุม และถือสิทธิ์ โดย บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด ชื่อ โปโลเมคเกอร์ www.polomaker.com และเครื่องหมายการค้า PMK Polomaker เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของ บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

  การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

การคุ้มครองข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งต่อ บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด ผ่านเว็บไซต์นี้ จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น และด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัว เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมให้มีการนำข้อมูลนี้ไปใช้ตามนโยบาย การรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของเรา

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1097/1-3   ถนนพลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : 02-2793002

โทรสาร : 02-2792097

Email :  [email protected]

ศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม