• ผู้ผลิต-จำหน่าย เสื้อโปโล เสื้อยืด

  บริการปัก สกรีน จากโรงงานโดยตรง
  พร้อมบริการงานปักสกรีน ราคาโรงงาน
  LINE @polomaker.com

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

 1. มาตรฐานราคาสินค้าทุกประเภท จะมีส่วนลดตามจำนวนในการสั่งซื้อ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแบบและบริการที่เพิ่มขึ้น พนักงานจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการให้มากที่สุด เพื่อเสนอราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับท่าน
 2. ภาพกราฟฟิค และภาพสินค้าที่แสดงผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ ฯลฯ มีผลทําให้สีผ้าตามรูปที่เห็นผิดเพี้ยนจากสีผ้าจริง ท่านสามารถขอตัวอย่างชิ้นสีผ้าจริงจากพนักงานขาย ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางร้านยินดีจัดส่งชิ้นสีผ้าให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ”
 3. มาตรฐานขนาดเสื้อยืด และเสื้อโปโล จำเป็นต้อง + – 1นิ้ว ทั้งความกว้างและความยาว เนื่องจากเป็นคุณสมบัติของผ้าที่ยืดหยุ่น และสินค้าทุกตัวเป็นงาน HAND MADE
 4. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่ศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 5. การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าจำนวนเต็มของมูลค่าสินค้า+ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง
 6. การสั่งซื้อ สั่งตัดผลิตสินค้าตามแบบ ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้า 50% แรกของมูลค่าสินค้า เพื่อเป็นมัดจำในการเริ่มดำเนินการผลิต และชำระ 50 % ของมูลค่าสินค้า + ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสั่งตัดผลิตตามแบบ

 1. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า ( 50 % มัดจำเพื่อดำเนินการผลิต )
 2. หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50 % แล้ว แต่ท่านต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 50% ถึง 100% ของมูลค่าการสั่งซื้อหรือคิดจากมูลค่าของการดำเนินการและค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง
 3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีทีมีชื่่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

เงื่อนไขการการเปลี่ยนคืนสินค้า

ท่านสามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าสำเร็จรูปได้ภายใน 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

 1. โดยติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่การขาย และสาขาที่ท่านสั่งซื้อสินค้า ภ่ายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
 2. จัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง ( คืนให้พร้อมค่าสินค้า หรือพร้อมกับสินค้าตัวใหม่สินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า)
 3. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบหากพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า ตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
 4. บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ หากสินค้ารุ่นที่ต้องการหมด บริษัทจะทำการคืนเงินหรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 5. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

*บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าสั่งตัดสั่งผลิตตามแบบ และสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือมีงานปักสกรีนเพิ่มแล้ว

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่ศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
 2. บริษัท จะจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. รายการที่ได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าแล้ว บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ( ไม่รวมระยะเวลาที่เกิดจากระบบการขนส่งปลายทาง)
 4. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง พร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า ( บิล หรือ เอกสารที่ตรวจสอบได้ ) ไปทางโทรศัพท์ หรือ e-mail หรือ SMS

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

1 รับสินค้าด้วยตนเอง

 • ได้ที่ศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

2 มอเตอร์ไซค์จัดส่ง

 • ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี (ยอดซื้อสินค้าน้อยกว่า 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง )

3 ระบบขนส่งเอกชน

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง และบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งปลายทาง
 • ยอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง ยอดซื้อไม่ถึง 5,000 บาท คิดค่าจัดส่งต้นทาง 100 บาท

4 รถตู้โดยสาร

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 150 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 250 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

5 รถทัวร์

 • คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 500 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

6 รถไฟโดยสาร

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 250 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 400 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)

7 เครื่องบิน

 • ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง (จะมีค่าจัดส่งเรียกเก็บปลายทาง)
 • ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 500 บาท

8 จัดส่งด้วยไปรษณีย์

 • คำนวนจากน้ำหนักเสื้อ +ค่าบรรจุภัณฑ์ เทียบกับ ค่าบริการของไปรษณีย์ไทย