ช่องทางการชำระค่าบริการ

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธินเพลส
เลขที่ 014-265307-8

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อยโบ๊เบ๊
เลขที่ 798-2-11658-3