ปักโลโก้ด้วยจักรคอมพิวเตอร์

ปักโลโก้ด้วยจักรคอมพิวเตอร์

ปักโลโก้ด้วยจักรคอมพิวเตอร์
  • รับปัก ขั้นต่ำเริ่มต้น 30 ตัวขึ้นไป
  • ฟรี ค่าบล็อคปัก
  • จักรปักขนาดใหญ่มาตราฐานสากล กำลังการผลิต กว่า 100,000 ตัว

 

การตีราคางานปัก

  1. คำนวนราคา ตาม กว้าง x ยาว ของขนาดโลโก้
  2. จำนวนสีไหมปัก (ไม่เกิน 9 สี / โลโก้)
  3. จำนวนเสื้อที่ต้องการปัก

 

ข้อแนะนำ ไฟล์ภาพงานปักที่ดี ควรเป็น ไฟล์ .ai .jpg .png
ขนาดตั้งแต่ 300-800 KB. ขึ้นไป

 

สอบถามเกี่ยวกับโลโก้ เพื่อตีราคางานปัก

โทร. 02-2793002 กด 1
Sales@polomaker.com

 

 

เยี่ยมโรงงานปัก

 

chart

 

 

TOP