เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 

  1. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่ศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
  2. บริษัท จะจัดส่งสินค้า หลังจากได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  3. รายการที่ได้รับการตรวจสอบการชำระค่าสินค้าแล้ว บริษัทจะจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ( ไม่รวมระยะเวลาที่เกิดจากระบบการขนส่งปลายทาง)
  4. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง พร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า ( บิล หรือ เอกสารที่ตรวจสอบได้ ) ไปทางโทรศัพท์ หรือ e-mail หรือ SMS

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 

1 รับสินค้าด้วยตนเอง ที่ศูนย์ค้าส่งโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
 
2 มอเตอร์ไซค์จัดส่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี (ยอดซื้อสินค้าน้อยกว่า 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง ) 
   
3 ระบบขนส่งเอกชน   ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง และบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งปลายทาง
ยอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง 
ยอดซื้อไม่ถึง 5,000 บาท คิดค่าจัดส่งต้นทาง 100 บาท
   
4 รถตู้โดยสาร   ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 150 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 250 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
   
5 รถทัวร์  คิดค่าจัดส่งและพับแพค ห่อล่ะ 500 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
   
6 รถไฟโดยสาร    ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 250 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 400 บาท ( 1ห่อ=150ตัว) ( ไม่มีค่าใช้จ่ายปลายทาง)
   
7 เครื่องบิน  ยอดซื้อ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่คิดค่าจัดส่งต้นทาง (จะมีค่าจัดส่งเรียกเก็บปลายทาง)
ยอดซื้อ ไม่ถึง 20,000 บาท คิดค่าจัดส่งและพับแพคต้นทาง ห่อล่ะ 500 บาท 
   
8 จัดส่งด้วยไปรษณีย์ คำนวนจากน้ำหนักเสื้อ +ค่าบรรจุภัณฑ์ เทียบกับ ค่าบริการของไปรษณีย์ไทย

 

TOP