วิดิโอ

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด และคณะ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันนี้ 13 มิถุนายน 2560 ทาง บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด และคณะ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 400,000 บาท 
มีความปลาบปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

 

TOP