ดอกดารารัตน์

 

 

 ~ จงรักนิรันดร์ ~

 

ดอกไม้แห่งความรัก...

 

"ดอกแดฟโฟเดิล" หรือในชื่อภาษาไทยคือ "ดอกดารารัตน์" ดอกไม้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ หรือหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ กิตติยากร เมื่อครั้ง
ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในขณะเดียวกันนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงศึกษาและประทับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อทรงมีเวลาว่าง
ครั้งใด พระองค์จะทรงขับรถด้วยพระองค์เองมาเยี่ยมเยือนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ และทุกครั้งที่เสด็จมา ก็จะมี "ดอกดารารัตน์" ที่สื่อความหมายแทนความรักและการให้ที่มิต้องการ
สิ่งตอบแทนมามอบให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เสมอ

   


ดอกไม้แห่งความภักดี…

 

"ดอกแดฟโฟเดิล" หรือ "ดอกดารารัตน์" คือดอกไม้อันแสนสวยงามที่นอกจากจะสัญลักษณ์สื่อ
ถึงความรักระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ แล้ว ดอกไม้ชนิดนี้ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งถึงความกล้าหาญและเกียรติยศ อีกทั้งมีสีเหลืองสด
ตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ดังนั้นดอกดารารัตน์จึงถูกคัดเลือกมาเป็น
ดอกไม้จันทน์ที่พสกนิกรชาวไทยร่วมใจกันประดิษฐ์ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ-
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงความอาลัยและความภักดีแด่พระองค์ชั่วนิจนิรันดร์

 

  

TOP