ช่องทางการชำระค่าสินค้า

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

 

 ช่องทางการชำระค่าสินค้า ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

 

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธินเพลส
เลขที่ 014-265307-8

kb

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อยโบ้เบ้ 
เลขที่ 798-2-11658-3

 

TOP